Projects Oosteroever Interior Versluys Newsroom Contact
Sales Office & Showroom Oosteroever
Hendrik Baelskaai 12a, 8400 Oostende

T +32 (0)59 51 11 15
M info@groepversluys.be
nl / fr / en

Hoogbouw aan de Kust is niet langer een taboe

29 November 2021
High-rise on the coast

Nieuwbouwprojecten aan de Belgische kust kunnen meedingen met tal van toonaangevende internationale projecten

De Belgische kust had vroeger geen al te best imago qua beeldbepalende architectuur. Zeker in de bouwhausse van de jaren zestig, zeventig en tachtig stond bij een groot deel van de projectontwikkelaars een stijlvolle en hoogwaardige architectuur niet onmiddellijk bovenaan het prioriteitenlijstje. Het was ook een tijdsgeest waar in België weinig tot geen architecturale creativiteit aanwezig was. De woningen en appartementen moesten toen vooral snel en functioneel gebouwd worden zonder al te veel complexiteit of details. Gelukkig zijn we die periode nu definitief voorbij en mogen we zelfs met enige fierheid vaststellen dat nieuwbouwprojecten aan de Belgische kust kunnen meedingen met tal van toonaangevende internationale projecten. Daarbij is ook losstaande hoogbouw al lang geen taboe meer aan de Kust en verrijzen onder meer op de Oosteroever site in Oostende opnieuw échte landmarks met een unieke internationale signatuur.


“ Een succesvol hoogbouwverhaal is enkel mogelijk als de lat architecturaal letterlijk en figuurlijk hoog wordt gelegd ”


Kwalitatieve hoogbouw is niet het probleem, maar een deel van de oplossing

Het heeft een tijdje geduurd voor er opnieuw een draagvlak was voor échte hoogbouw aan de Kust. Geconfronteerd met de soms smakeloze creaties vooral gebouwd in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, hadden heel wat Belgen een afkeer gekregen van woontorens. Gelukkig zagen de meeste mensen in heel wat andere Europese steden dat hoogbouw ook architecturaal een enorme meerwaarde kan zijn voor de stad en zijn omgeving. Ruimte is schaars, ook in België en al zeker aan de Belgische Kust. Bovendien willen we aan de Kust de open ruimte absoluut vrijwaren en waar mogelijk zelf opnieuw uitbreiden. In deze context hoeft het dan ook niet te verwonderen dat er meer en meer clusters van oude appartementsblokken vervangen worden door een of meerdere hoge kwalitatieve woontorens. Op die manier kan er immers terug meer open ruimte gecreëerd worden voor recreatie en groen. Logisch, want de voetafdruk van één torengebouw is een stuk kleiner dan hetzelfde volume over bijvoorbeeld vijf lagere gebouwen.

oosteroever


Hogere accenten toelaten op sommige locaties zal er voor zorgen dat de monotone muur van flatgebouwen kan doorbroken worden


Waar mogelijk kan op die manier open ruimte zelfs terug een deel als natuurlijk duingebied ingericht worden. Hoogbouw is in deze context dus niet het probleem, maar een deel van de oplossing. De voorbije jaren zette Versluys Groep met de ontwikkelingen op de Oosteroever in Oostende deze woorden effectief om in daden. Hoge en lage accenten wisselen elkaar af in een perfecte harmonie met het omliggende natuur- en waterlandschap. Dankzij een doordachte architecturale indeling en hoogbouwconcepten zoals de Ensor Towers zijn er op de Oosteroever zelfs opnieuw extra groen- en duinzones gecreëerd.


" Op de Oosteroever in Oostende ter hoogte van de Hendrik Baelskaai, hertekenen projecten zoals de Ensor Towers de skyline van de stad Oostende "


Hoogbouw moet architecturaal een baken van herkenning zijn en een trots voor de stad

Hoogbouw moet een hoog kwaliteitslabel hebben zodat het een statement kan maken op een unieke locatie. Het mag nooit de bedoeling zijn om een cluster van saaie laagbouw te vervangen door een inspiratieloze woontoren. In verschillende badsteden hebben ze deze boodschap duidelijk begrepen. Op de Oosteroever in Oostende ter hoogte van de Hendrik Baelskaai hertekenen projecten zoals de Ensor Towers de skyline van de stad Oostende. De populariteit van deze nieuwe aantrekkelijke woontorens aan de Kust is bijzonder groot want bijna alle in aanbouw zijnde torens zijn bijzonder gegeerd voor zowel vaste bewoning, tweedeverblijvers als vastgoedinvesteerders. Naast het hoogstaande wooncomfort zijn ook de uitzichten, zeker op de hoger gelegen verdiepingen, zonder enige twijfel adembenemend.Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Versluys Groep enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Versluys kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. De meegedeelde informatie op deze website zijn louter van algemene aard en kunnen onder geen enkele voorwaarde als juridische advies beschouwd worden. Deze gegevens mogen niet gekopieerd en/of hergebruikt worden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Versluys Groep.
-
Versluys Groep
PR & Marketing

marketing@groepversluys.be
Sales office
Sales Office & Showroom Oosteroever
Hendrik Baelskaai 12a, 8400 Oostende
T +32 (0)59 51 11 15
Headquarters
Versluys HQ
Zandvoordestraat 465, 8400 Oostende
T +32 (0)59 70 89 83
info@groepversluys.be
Sign up for the newsletter